Z množstva realizovaných zákaziek vyberáme:

  • Vonkajšie komunikácie  a kruhová križovatka - Zábavno- obchodného centra MAX Dunajská Streda
   Objednávateľ: INGSTEEL s.r.o. Bratislava
  • Obnova povrchu miestnych  komunikácií  a chodníkov v rámci vytypovaných sídliskových celkov
   Objednávateľ: Mesto Galanta
  • Križovatka – cesta I/63 Veľký Meder
   Objednávateľ: Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest
  • Opravy a údržba ciest III/5095, III/5101, II/588, III/06427
   Objednávateľ – Nitriansky samosprávny kraj
  • Cesta I/75 a III/0622 Sládkovičovo – križovatka – Výstavba kruhového objazdu
   Objednávateľ: Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest
  • Rekonštrukcie  a údržba  miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a výstavba sídliskových parkovísk
   Objednávateľ: Mesto Galanta
  • Rekonštrukcie  miestnych komunikácií, výstavba parkovísk, chodníkov, autobusových zastávok, rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Oprava miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
   Objednávateľ: Mesto Sereď
  • Opravy, rekonštrukcia a údržba ciest v správe TTSK
   Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  • Cesta II/507 a II/572 – križovatka -  Výstavba kruhového objazdu
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Zabezpečovanie letnej  a zimnej údržby vozoviek a miestnych komunikácií
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Zabezpečovanie celoročnej údržby ciest v správe TTSK
   Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  • Rekonštrukcia, údržba, veľkoplošné vysprávky, opravy krytu vozoviek
   Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
  • Oprava porušenej a deformovanej obrusnej vrstvy vozoviek
   Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
  • Oprava, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií
   Objednávateľ: Obecný úrad Topolčianky
  • Vybudovanie  parkoviska v centre Mesta Galanta - za MsÚ Galanta
   Objednávateľ: Mesto Galanta
  • Cyklotrasy bez hraníc – I. etapa výstavby
   Objednávateľ: Združenie obcí mikroregión Klatovské rameno, Dunajská Streda
  • Rekonštrukcie  a obnovy ulíc Poľná, Športová a časť ulice I.Gyurcsóa v Dunajskej Strede
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Prenájom techniky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií
   Objednávateľ: Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja
  • Modernizácia  ciest región Nové Zámky-  Komárno
   Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
  • Oprava kruhovej križovatky I63/ Veľký Meder
   Objednávateľ: Slovenská správa ciest
  • Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové mesto nad Váhom
   Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  • Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice
   Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  • Rekonštrukcia cesty II/561 Veľký Meder - Okoč
   Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  • Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry - oprava cestnej komunikácie a chodníka
   Objednávateľ: Obec Ladice
  • Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci
   Objednávateľ: Obec Kyselica
  • Rekonštrukcia cesty I/63 Kútniky - Dolný Bar
   Objednávateľ: Slovenská správa ciest
  • Vybudovanie novej asfaltovej komunikácie  - Dunajská Streda, úsek "A" , Galantská cesta c II/507 smer Ohrady
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Vybudovanie novej asfaltovej komunikácie  - Dunajská Streda, úsek "B" , Galantská cesta c II/507 - Malodvornícka cesta
   Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda
  • Cyklotrasa Sacravelo – Báč, Kyselica
   Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj